Actualitat

Conduir dilatat. Està permès?

  • 02 Octubre 2019
Conduir dilatat. Està permès? - Dr. J. Martín

En moltes ocasions, quan aneu a l'oftalmòleg no sabeu si anar amb cotxe o no, si cal anar acompanyat... sabeu per anteriors visites, o per amics o familiars, que és freqüent que us posin "gotes de dilatar". Hi ha moltes preguntes i molt variades que us sorgeixen...

Me les posaran en la primera visita?, són necessàries?, quant dura l'efecte?, podré treballar després?, i conduir?, i sobretot... està permès? 
 
Per a què serveix la dilatació?
 
Les "gotes de dilatar" serveixen principalment perquè la pupil·la dilati i no es tanqui quan us explorem amb la llum dels nostres equips, permetent-nos veure l'interior de l'ull on està el nervi òptic i la retina (fons d'ull).
 
La decisió sobre utilitzar-les o no, depèn del motiu de la visita o de les troballes durant la nostra exploració. No són necessàries en la gran majoria de les visites, atès que per a graduar la vista, veure la part anterior de l'ull o la pressió intraocular no necessitem dilatar la pupil·la. És més, en la majoria de les persones, si no hi ha cataractes o tenen pupil·les molt petites, l'oftalmòleg és capaç de veure sense dilatar les estructures més importants del fons d'ull, com el nervi òptic o la màcula. 
 
Així doncs, davant la incomoditat per al pacient que suposa la dilatació, poques vegades us trobareu que us estiguin dilatant sense la possibilitat de posposar l'exploració a un altre dia, per a organitzar-vos millor.
 
Quines molèsties tindré?
 
Hi ha diversos tipus de gotes que s'utilitzen per a dilatar, amb major o menor efecte i durada. Habitualment s'utilitza la tropicamida, que sol durar en l'adult un parell d'hores.
 
Encara que l'agudesa visual llunyana no sol disminuir massa, la propera es veu més afectada, per la qual cosa serà més difícil llegir o escriure. Important no tenir cap projecte o treball que realitzar després de la visita.
 
De dia, la principal molèstia és un constant enlluernament, en entrar més llum ambiental a l'interior de l'ull sense que aquest pugui tancar la pupil·la per a protegir-se. Aquesta situació pot millorar mitjançant l'ús d'ulleres de sol. Si és de nit, notareu sobretot halos al voltant de les llums i si algú us enlluerna amb els fars d'un cotxe, trigareu més temps a recuperar la visió. 
 
Llavors, puc conduir?
 
Els requeriments visuals legals a Espanya per a poder conduir de forma no professional, demanen una visió amb els dos ulls de 0,5 (en una escala sobre 1,0); i també està permès si tenim visió només en un ull, sempre que la resta del camp de visió sigui normal, es porti més de 6 mesos en aquesta situació i es realitzin adaptacions al vehicle.
 
Així doncs, l'exigència visual en la conducció és molt baixa, i la dilatació no farà que la capacitat visual d'una persona sana passi a estar per sota dels requeriments legals mínims. D'altra banda, a Espanya no existeix cap prohibició específica per la qual no es pugui conduir dilatat.
 
Hauria de conduir?
 
Una vegada coneguda l'exigència legal, valorem la recomanació mèdica. Les alteracions provocades per la dilatació no afecten massa la visió llunyana, però sí que es veu afectada la capacitat de discernir objectes amb baix contrast, que són la majoria en la carretera, sobretot en la conducció nocturna. Aquesta disminució de la sensibilitat al contrast està relacionada directament amb un augment del risc de sofrir un accident de trànsit.
 
D'altra banda, la visió propera i de mitja distància sí que es veuen afectades; és a dir, aquells objectes que es trobin en els primers 3 metres no es veuran amb nitidesa. Igualment, l'augment del temps de recuperació davant l'enlluernament influirà molt negativament en el cas que el conductor necessiti reaccionar davant un esdeveniment imprevist en la carretera.
 
Tots aquests efectes negatius es multipliquen de manera exponencial si patim alguna malaltia com les cataractes, glaucoma, diabetis ocular o degeneració macular... per posar alguns exemples. 
 
Per tot això, en 2016, la DGT va redactar un "document de consens sobre medicaments i conducció a Espanya" (5) En ells, identifiquen aquells medicaments que afecten la conducció i els cataloguen en diferents categories segons la seva afectació a la capacitat de conduir.
 
 
 
Totes les "gotes de dilatar" estan en la categoria 3, amb afectació molt marcada a la capacitat per a conduir i amb l'advertiment explícit de "no conduir"
 
La dilatació disminueix de manera important la capacitat de conducció, per la qual cosa és el nostre deure com a professionals de la visió, recordar-vos que assumiu un risc d'accident innecessari si conduïu dilatats.
 
Si us plau, si sabeu que us dilataran, aneu a la consulta acompanyats o en transport públic. Espereu entre 2 i 4 hores a tornar a conduir. I recordeu, molt probablement l'oftalmòleg pot deixar per a un altre dia la dilatació si no us heu pogut organitzar.
 
Referències bibliogràfiques

1. Potamitis T, Slade SV, Fitt A et al. The effect of pupil dilation with tropicamide on vision and driving simulator performance. Eye 2000;14:302-306.

2. Ball K, Owsley C, Sloane ME. Visual attention problems as a predictor of vehicle crashes in older drivers. Invest Opththalmol Vis Sci 1993;34:3110-23.

3. BOE-A-2010-13946. https://www.boe.es/eli/es/o/2010/09/03/pre2356

4. Siderov JMehta DVirk R. The legal requirement for driving in the United Kingdom is met following pupil dilatation. 

5. http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/investigacion/estudios-informes/


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.