Gestió dades de salut

Condicions de protecció RGPD de les seves dades mèdiques

Responsable


Identitat: JORDI MARTÍN AVIÀ
NIF: 39.731.951-A
Dir. postal: Josep Floresví Garreta 7, 2n 4a – 43005 – Tarragona
Telèfon: +34 977 222 749
Correu electrònic: info@drjmartin.com

Finalitat


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A la consulta del Dr. J. MARTÍN tractem les dades facilitades per les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió dels recursos humans, de l’organització, des de la selecció, la gestió, el desenvolupament fins a la desvinculació de l’equip humà de la societat (incloent la gestió de les nòmines).

A la consulta del Dr. J. MARTÍN tractem la informació obtinguda en el marc de la relació comercial amb la finalitat de realitzar la gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa de la societat.

A la consulta del Dr. J. MARTÍN no elaborem perfils de las persones, a partir de la informació de gestió comercial, que ens han facilitat dades, ni es prenen decisions automatitzades a partir de la informació disponible.

A la consulta del Dr. J. MARTÍN com a prestador de serveis mèdics especialitzats en oftalmologia tractem la informació obtinguda per tenir cura de la salut oftalmològica; i no elaborem perfils clínics, ni de cap altre tipus, amb les dades de salut dels nostres pacients.

Durant quant temps conservem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no sol·licití l’interessat/da la seva cancel·lació; i, en qualsevol cas durant un termini de 6 anys a partir de la finalització de la relació mercantil / relació laboral.

Les dades de salut estan sotmeses a una normativa específica que regula el temps de mínim de conservació, sense que puguin ser cancel·lades per la persona interessada. Segons la tipificació legalment establerta el període de conservació pot arribar a sobrepassar els 20 anys, i en alguns casos els 50 anys.

Legitimació


Gestió de recursos humans
La base legal pel tractament de les seves dades és l’execució del contracte laboral que el vincula o hi ha vinculat amb la consulta del Dr. J. MARTÍN; així com el compliment de les obligacions legals derivades de la relació laboral.

En el procés de selecció és recull el consentiment dels interessats, no facilitar o retirar el consentiment suposa la renúncia a formar part en qualsevol procés de selecció, que estigui o no en curs, per formar-ne part de l’equip humà de la consulta del Dr. J. MARTÍN.

Gestió comercial
La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de les relacions comercials que vinculen a ambdues parts.

Atès que només es recullen aquelles dades imprescindibles per complir amb les obligacions imposades en la legislació vigent, la seva oposició al tractament dels mateixos ens obligaria a rescindir la relació mercantil que mantenim.

Gestió dades de salut
Les dades tractades ho son en base a lo disposat, entre altre, a la següent normativa:

I el consentiment de les persones interessades, atorgat en el moment de realitzar l’encàrrec dels serveis assistencials. Que en el supòsit de no obtenir-se o retirar-se impediria la prestació dels serveis assistencials.

Destinataris


Genèric
La consulta del Dr. J. MARTÍN contracta la seva infraestructura informàtica a Qbed Sistemes Informàtics, SL (NIF B55718928) amb domicili social a l’Av. Bellissens, 42, edf. Tecnoredessa, despatx 202 - 43204, Reus. Tarragona.

Gestió de recursos humans
Les dades es comunicaran a COMPASS ADVISERS, SLP (NIF B65897407) per a l'elaboració de les nòmines i l'emplenament i presentació de quantes declaracions i liquidacions es requereixin per part de la Seguretat Social, la AEAT i/o qualsevol altra Administració Pública.
Les dades també es facilitaran a les entitats financeres necessàries per realitzar el pagament de la nòmina; i a les Administracions Públiques (TGSS, AEAT, …) de conformitat amb les obligacions legalment establertes en la normativa vigent.

Gestió comercial
Les dades es facilitaran a les entitats financeres necessàries per realitzar el pagament/cobrament de les factures originades com a conseqüència de la relació mercantil; i a les Administracions Públiques (TGSS, AEAT, …) de conformitat amb les obligacions legalment establertes en la normativa vigent.

Gestió dades de salut
Totes les dades s’integren en la història clínica de la consulta del Dr. J. Martín, de conformitat amb la legislació que la regula. Facilitant l’accés a les mateixes en les següents empreses col·laboradores, si s’escau en funció del tractament a realitzar:


Drets


Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en la consulta del Dr. J. Martín estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Tots els interessats disposen dels següents drets:

que poden exercitar en la consulta del Dr. J. Martín (les dades de les quals figuren a l'apartat Responsable del present document).

Cal fer especial esment al fet que:


Procedència


El principal origen de les dades és el propi interessat, però també s’obtenen d’altres operadors com a resultat de proves diagnòstiques (imatge, laboratori,...)

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.